Voorwaarden winactie

Zo doe je mee

De voorwaarden om deel te nemen worden altijd genoemd in de instagram post.

De voorwaarden

 1. Deze winactie wordt uitgeschreven door Kenneth van Lieshout (hierna te noemen; ‘ik’), woonachtig in Best.
 2. Deelname aan deze actie is gratis.
 3. Deelname vindt plaats nadat de gebruiker het account @cashmetken volgt op Instagram, het actiebericht liket, 1 persoon tagt in de comments én deze persoon het account @cashmetken op Instagram ook volgt.
 4. De actie geldt alleen tijdens de looptijd van vrijdag 19 februari tot en met donderdag 25 februari in het jaar 2021.
 5. De winnaar zal op vrijdag 26 februari bekend gemaakt worden in een Instagram-post.
 6. Bij deze winactie wordt na afloop van de actieperiode 2 boeken(Blondjes beleggen beter) onder de deelnemers verloot. 
 7. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal ik hiervoor zorg dragen.
 8. Alleen personen die in Nederland wonen komen in aanmerking om te winnen.
 9. Uitgesloten van deelname zijn familieleden en directe vrienden.
 10. Door deelname aan deze actie verle(e)n(en) de prijswinnaar(s) toestemming aan mij om naam en instagram-profiel, voor promotionele doeleinden met betrekking tot de actie te gebruiken en onder meer via de website, op de social mediapagina’s en de bekend te maken.
 11. De persoonsgegevens die in het kader van deze winactie worden verkregen, worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de gewonnen prijs. Deze persoonsgegevens worden hierna verwijderd.
 12. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 13. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. 
 14. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen. Dit verloopt wederom via onpartijdige loting.
 15. Ik ben bevoegd om personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 16. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 17. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 18. In gevallen waarin voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door mij.
 19. Ik kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen.
 20. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande actievoorwaarden en met mijn privacybeleid.