Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aanbiedingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.cashmetken.nl. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van producten) via de online winkel van Cash met Ken houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Prijzen en betalingen

1.1 De prijzen die vermeld zijn bij de digitale producten zijn in euro’s en vertegenwoordigen de totaalprijs.

1.2 Fouten in de prijsstelling die herkenbaar zijn als programmeer- of typfouten vormen nooit een aanleiding om een overeenkomst met Cash met Ken te mogen claimen of te veronderstellen.

1.3 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.cashmetken.nl gebeurt online via de aangeboden betaalmethodes. De gekozen producten worden na een succesvolle betaling automatisch beschikbaar in de browser evenals wordt deze toegestuurd naar het opgegeven e-mailadres.

1.4 Door het plaatsen van een bestelling van een digitaal product, gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Cash met Ken.

1.5 Cash met Ken maakt gebruik van actieperiodes en actiecodes. Wanneer het product is aangeschaft buiten een actieperiode of zonder een actiecode, kan nadien niet alsnog de lagere actieprijs geclaimd worden.

Intellectueel Eigendom

2.1 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven ten allen tijde bij Cash met Ken.

2.2 Het is niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren voor anderen en/of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

2.3 Het is niet toegestaan om de downloads aan te passen en als ‘afgeleid werk’ te verspreiden of commercieel te exploiteren.

2.4 Het is wel toegestaan om de downloads naar eigen wens aan te passen voor eigen gebruik.

2.4 Het is expliciet wél toegestaan om de downloads zo vaak als nodig te printen voor privégebruik.

Toegang tot downloads

3.1 De aangekochte downloads blijven minstens 1 jaar na aanschaf toegankelijk voor de koper via de download link die wordt meegestuurd in de e-mail. Na deze periode kan er geen claim meer gelegd worden op het opnieuw verkrijgen van de download.

3.2 De koper van een download heeft géén recht op gratis toegang tot nieuwe versies van de aangeboden producten.

Retourneren / Annuleren

3.1 Op de digitale producten van Cash met Ken geldt geen recht van retour. Het annuleren of retourneren van de producten is derhalve niet mogelijk omdat de downloads na aankoop gekopieerd kunnen worden.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

4.1 Cash met Ken is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

4.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via e-mail en internet. De koper is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste e-mailadres aan Cash met Ken.

4.3 De koper is verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en printerinstellingen, en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen en gebruiken.

Diversen

5.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Cash met Ken vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

5.2 Bij fouten in de geleverde producten neemt de koper contact op met Cash met Ken om dit te pogen te herstellen.

5.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Voor vragen kunt u via e-mail contact met ons opnemen:
[email protected]