Wat is een fundamentele analyse en hoe pas je het toe

Wat is een fundamentele aandelen analyse en hoe pas je het toe?

Beleggers die op zoek zijn naar het beste rendement op hun investeringen, moeten de basis van fundamentele analyse begrijpen. Deze methode wordt gebruikt om de waarde van een aandeel te bepalen op basis van de onderliggende waarde van een bedrijf en de toekomstige winstverwachtingen. In dit artikel wordt de fundamentele analyse uitgelegd en wordt beschreven hoe het kan helpen om goedkope aandelen te vinden en dure aandelen te vermijden.

Dit artikel gaat over ‘normale’ aandelen en niet over bijvoorbeeld turbo’s of andere hefboomproducten. Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 

Tip: Gebruik de Aandelen Analyse Tool Pro om zelf goede fundamentele analyses te maken van Amerikaanse en Europese aandelen.

Wat is fundamentele analyse?

Fundamentele analyse is een methode waarbij de financiële en economische gegevens van een bedrijf worden geanalyseerd om de waarde van een aandeel te bepalen. Dit omvat een grondige analyse van de financiële status van het bedrijf, zoals de winst- en verliesrekening, de balans en de kasstroomoverzichten.

Fundamentele analyse of technische analyse?

Het belangrijkste verschil tussen fundamentele en technische analyse is dat de fundamentele analyse zich richt op de financiële en economische gegevens van een bedrijf om de waarde van een aandeel te bepalen. Technische analyse richt zich op het bestuderen van de historische koers van een aandeel (en vooral de beweging) om te bepalen of het een goed moment is om te kopen of te verkopen. Een technisch analist lijdt verlies op de handel in de meeste gevallen blijkt uit onderzoek. 

De voordelen en nadelen van fundamentele analyse

De voordelen van fundamentele analyse zijn onder meer dat het beleggers helpt om de intrinsieke waarde van een aandeel te bepalen en het potentieel van een bedrijf te beoordelen. Het kan ook helpen dure aandelen te vermijden. En omdat je het bedrijf goed kent, ben je sneller in staat om de nieuwe aandelen niet te verkopen als het even tegen zit. De nadelen zijn onder meer dat fundamentele analyse complex kan zijn en veel tijd en onderzoek kan vergen.

Gratis aandeel; bij deze brokers krijg je het
Wil jij weten waar je een gratis aandeel kan krijgen? Klik dan op de afbeelding!

Een fundamentele analyse uitvoeren

Bij het uitvoeren van een fundamentele analyse wordt gekeken naar inhoudelijke aspecten van een bedrijf. Hieronder bespreek ik de belangrijkste. Door rekening te houden met deze indicatoren en parameters kun je een beter inzicht krijgen in de waarde van een bedrijf en daarmee beter gefundeerde beslissingen nemen bij het beleggen. Het is echter belangrijk om te beseffen dat het uitvoeren van een fundamentele analyse altijd een zekere mate van subjectiviteit met zich meebrengt en dat het daarom belangrijk is om te blijven monitoren en bijsturen waar nodig. Bij een fundamentele analyse kijk je namelijk naar de huidige stand van zaken en het verleden. De toekomst pakt altijd anders uit dus je moet af en toe de ‘beleggingsthesis’ aanpassen. 

Alle onderdelen hebben een plekje in de Aandelen Analyse Tool Pro om stapsgewijs een analyse te maken. 

Financiële ratio’s

Bij het uitvoeren van een fundamentele analyse van een beursgenoteerd bedrijf, zijn er verschillende financiële ratio’s die beleggers kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van het bedrijf en om de potentiële waarde van het aandeel te bepalen. Hieronder zijn enkele belangrijke financiële ratio’s die beleggers kunnen gebruiken bij het analyseren van een bedrijf:

Koers-winstverhouding (K/W-verhouding): De K/W-verhouding wordt berekend door de huidige aandelenkoers te delen door de winst per aandeel (WPA). Deze ratio geeft een beeld van hoeveel beleggers bereid zijn te betalen voor elke euro aan winst die het bedrijf genereert. Hoe hoger de K/W-verhouding, hoe meer beleggers bereid zijn te betalen voor de winst van het bedrijf.

Prijs-winstgroei-verhouding (PEG-ratio): De PEG-ratio combineert de K/W-verhouding met de groei van de winst per aandeel. Het wordt berekend door de K/W-verhouding te delen door de verwachte groei van de winst per aandeel. Een PEG-ratio van minder dan één wordt vaak beschouwd als een teken dat het aandeel ondergewaardeerd kan zijn.

Return on Equity (ROE): ROE meet het rendement dat een bedrijf genereert op het eigen vermogen van de aandeelhouders. Het wordt berekend door de netto winst te delen door het gemiddelde eigen vermogen van de aandeelhouders. Een hogere ROE duidt op een efficiënter gebruik van het eigen vermogen.

Debt-to-Equity-ratio (D/E-ratio): De D/E-ratio meet de verhouding tussen de schulden en het eigen vermogen van het bedrijf. Hoe hoger de D/E-ratio, hoe meer schuld het bedrijf heeft in verhouding tot het eigen vermogen. Een hoge D/E-ratio kan duiden op een hoger risico voor het bedrijf.

Current Ratio: De current ratio meet de verhouding tussen de kortetermijnactiva en de kortetermijnschulden van het bedrijf. Een hogere current ratio duidt op een betere financiële gezondheid van het bedrijf en het vermogen om aan de huidige verplichtingen te voldoen.

Dividendrendement: Het dividendrendement meet de verhouding tussen het jaarlijkse dividend per aandeel en de huidige aandelenkoers. Het geeft aan hoeveel het bedrijf elk jaar aan zijn aandeelhouders uitkeert als dividend.

Een belangrijk onderscheid is dat je ratio’s hebt die een verhouding weergeven van het ene bedrijfseconomisch cijfer ten opzichte van het ander (zoals de winstmarge). Daarnaast zijn er ratio’s die de verhouding laten zien van een bedrijfseconmisch cijfer ten opzichte van de koers van het aandeel (bijvoorbeeld de koers-winstverhouding). 

Financiële ratio’s zijn een belangrijk onderdeel bij het selecteren van een aandeel omdat ze de waarde van het bedrijf laten zien. 

Groeipotentieel

Het groeipotentieel is vaak een belangrijke factor om goedkope van dure aandelen van bedrijven te onderscheiden. Voor een bedrijf dat nog sterk groeit, wordt vaak meer betaald, dan een bedrijf dat bijvoorbeeld de omzet per aandeel ziet stagneren. Ik kijk dan altijd naar de volgende factoren:

Omzetgroei: je kunt kijken naar de omzetgroei van de afgelopen jaar of de voorspelde omzetgroei in de komende jaren. Bedrijven met een hogere omzetgroei hebben vaak meer groeipotentieel. Het is ook belangrijk om te kijken naar de groeitrends in de sector waarin het bedrijf opereert.

Winstgroei: naast omzetgroei is het ook belangrijk om naar de winstgroei te kijken. Een bedrijf kan wel een hoge omzetgroei hebben, maar als de winstgevendheid niet groeit, kan het alsnog minder aantrekkelijk zijn voor beleggers.

Investeringen: bedrijven die veel investeren in R&D of nieuwe technologieën kunnen meer groeipotentieel hebben dan bedrijven die weinig investeren. Bovendien versterkt het de concurrentiepositie.

Markt- en productontwikkeling: Het is belangrijk om te kijken naar hoe het bedrijf zich ontwikkelt op het gebied van producten en markten. Bedrijven die nieuwe producten of diensten lanceren, of zich uitbreiden naar nieuwe markten, hebben vaak meer groeipotentieel. Het kan echter ook een risico zijn als het niet lukt. 

Management

Het management stuurt het bedrijf aan. Ook al is het product of dienst nog zo goed van het bedrijf, als het management verkeerde beslissingen neemt, gaat het bedrijf op de lange termijn kapot. Ik kijk naar de volgende zaken:

Ervaring: het is belangrijk om te kijken naar de ervaring en achtergrond van het managementteam. Het is wenselijk dat het managementteam een goede mix heeft van ervaring, expertise en diversiteit. Bovendien wil je kijken naar de fouten die het management heeft gemaakt in het verleden (en of ze ervan hebben geleerd).

Visie en strategie: heeft het managementteam een duidelijk en haalbaar plan om het bedrijf te laten groeien en is het consistent in het communiceren van deze plannen? Kijk ook hoe plannen in het verleden hebben uitgepakt.

Prestaties: zijn de financiële resultaten consistent en zijn er positieve groeitrends waar te nemen? Behalen ze de doelen die ze zelf communiceren?

Corporate governance: zijn er voldoende onafhankelijke bestuursleden en commissies om het managementteam te controleren en verantwoordelijk te houden? Kijk bijvoorbeeld in het renumeratie rapport om te bepalen hoe het management wordt beloond. Is dat in lijn met wat jij graag ziet binnen het bedrijf?

Communicatie: hoe communiceert het management met de aandeelhouders en andere belanghebbenden? Worden de resultaten en strategieën duidelijk en op tijd gecommuniceerd en wordt er open gecommuniceerd over eventuele problemen? Zijn ze eerlijk over fouten en durven ze zich kwetsbaar op te stellen? Of zeggen ze altijd dat ze het geweldig hebben gedaan en zijn het grote ego’s?

Risicobeheer: hoe worden de risico’s beheerd? Worden risico’s duidelijk geïdentificeerd en beheerd en is er een effectief risicobeheersysteem op zijn plaats? 

Concurrentiepositie

Beter zijn dan de concurrent is erg belangrijk. Het zorgt ervoor dat de omzet en de winst op peil kan blijven en in een crisis er beter uit kan komen. Dit zijn de zaken waar ik naar kijk:

Marktsegment: hoe groot is de markt en wat is de verwachte groei van de markt? Hoe groot is het marktaandeel van het bedrijf binnen dat segment? Op deze manier kom je al snel bij de…

Concurrenten: wie zijn de belangrijkste concurrenten van het bedrijf en hoe presteren zij in vergelijking met het bedrijf? Hoeveel marktaandeel hebben deze concurrenten en hoeveel groei verwachten zij?

Product/dienst: wat biedt het bedrijf aan en hoe verschilt dit ten opzichte van de concurrentie? Wat zijn de sterke punten en wat zijn de zwakke punten van het product/dienst?

Innovatie: hoe innovatief is het bedrijf en hoe snel kan het zich aanpassen aan veranderingen in de markt? Hoeveel wordt er geïnvesteerd in R&D en nieuwe productontwikkeling?

Prijsstrategie: hoe competitief zijn de prijzen van het bedrijf in vergelijking met de concurrentie? Wat is het verdienmodel van het bedrijf en hoe verschilt dit ten opzichte van de concurrentie?

De prijs van een aandeel bepalen

Je hebt bovenstaande zaken goed bekeken en denkt een mooi bedrijf te hebben gevonden. Nu moet je gaan bepalen hoeveel je voor het aandeel moet betalen. Betaal niet zomaar de huidige prijs van het aandeel! Misschien is het aandeel wel flink overgewaardeerd. Hierdoor zou je nu te veel betalen wat ten koste kan gaan van het rendement in de toekomst. 

Het bepalen van de prijs van een aandeel is geen exacte wetenschap en hangt af van verschillende factoren. Er zijn echter verschillende methoden die beleggers en analisten gebruiken om de prijs van een aandeel te bepalen.

De meest gebruikte methode om de prijs van een aandeel te bepalen is de discounted cash flow (DCF) methode. Hierbij wordt de toekomstige kasstroom van het bedrijf berekend en verdisconteerd naar de huidige waarde. De uitkomst hiervan wordt vervolgens gedeeld door het aantal uitstaande aandelen om de intrinsieke waarde per aandeel te bepalen. In de Aandelen Analyse Tool Pro vind je geautomatiseerde DCF berekeningen waarbij je alleen de afkorting van het aandeel moet invullen. 

Een andere methode is de vergelijkingsmethode. Hierbij wordt de prijs van het aandeel vergeleken met de prijs van vergelijkbare bedrijven in dezelfde sector. Deze vergelijking kan worden gemaakt op basis van verschillende financiële ratio’s zoals de koers-winstverhouding, de prijs-boekwaardeverhouding en de ondernemingswaarde/EBITDA-verhouding. In de Aandelen Analyse Tool Pro kun je verschillende concurrenten op een rijtje zetten en die met elkaar vergelijken o.b.v. veel verschillende ratio’s. 

Ten sloten kun je aandelen ook waardereren met de multiple methode.

Het is belangrijk om te onthouden dat geen enkele methode perfect is en dat het bepalen van de prijs van een aandeel altijd gepaard gaat met een zekere mate van onzekerheid en risico. Het is dan ook belangrijk om een grondige analyse uit te voeren en verschillende methoden te combineren om tot een weloverwogen prijsbepaling te komen.

Voorbeelden van een fundamentele analyse

Op mijn website heb ik verschillende analyses geschreven. Sommigen zijn wat korter dan anderen. Hieronder vind je een selectie:

Ook kijk ik vaak eerst naar de sector voordat ik op bedrijfsniveau ga onderzoeken. Hieronder een aantal voorbeelden:

Conclusie fundamentele analyse bij beleggen

Ik hoop dat je wat meer kennis hebt gekregen over het uitvoeren van een fundamentele analyse. Het is niet gemakkelijk maar dat is nou eenmaal bij beleggen zo. Ga vooral stap-voor-stap te werk. Ik heb voor mijzelf een Aandelen Analyse Tool ontwikkelt zodat ik zeker weet dat alle stappen doorlopen zijn. Misschien is het ook wel iets voor jou. Ik gebruik mijn eigen tool in combinatie met ChartMill zodat alle cijfers mooi overzichtelijk zijn (en ik niet in een jaarverslag hoef te duiken). 

De essentie van een fundamentele analyse is; koop sterke bedrijven, betaal niet te veel en houdt ze lang vast. Als je die principes gebruikt, is rendement een kwestie van tijd! 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *