Wat is een geldmarktfonds (money market fund)?

Wat is een geldmarktfonds (money market fund)?

Een geldmarktfonds is één van de instrumenten waarin je kan beleggen. Voor 2021 was het een bekend instrument bij de broker DEGIRO omdat je hierin alle contanten stalden (DEGIRO had toen geen aparte bankrekening voor de beleggers). Daarna is het wat minder bekend geworden maar dat is ten onrechte.

In dit artikel vertel ik wat een geldmarktfonds is, hoe het werkt en of het daadwerkelijk een laag risico is om in te investeren. 

Wat is een geldmarktfonds?

Een geldmarktfonds is een type beleggingsfonds dat belegt in kortlopende en laagrisicovolle geldmarktinstrumenten, zoals schatkistpapier, commerciële papieren en bankdeposito’s. Het doel van een geldmarktfonds is om een stabiel rendement te bieden door middel van een laag risiconiveau en een hoge liquiditeit.
Kenmerken van een geldmarktfonds zijn onder andere een laag risiconiveau, een hoge liquiditeit, diversificatie van de beleggingen en lage beheerskosten. Ook hebben geldmarktfondsen meestal geen instap- en uitstapkosten en zijn ze vaak beschikbaar voor zowel professionele als particuliere beleggers.

Er zijn verschillende soorten geldmarktfondsen, waaronder:

  1. Overheidsgeldmarktfondsen: deze fondsen beleggen in schatkistpapier en andere overheidsgerelateerde geldmarktinstrumenten.
  2. Commerciële geldmarktfondsen: deze fondsen kopen geldmarktinstrumenten uitgegeven door grote bedrijven.
  3. Belastingvrije geldmarktfondsen: deze fondsen beleggen in belastingvrije geldmarktinstrumenten uitgegeven door lokale overheden.

Het doel van een geldmarktfonds is om een relatief stabiel rendement te bieden dat hoger is dan bijvoorbeeld spaarrekeningen of deposito’s, terwijl het risico laag gehouden wordt. Geldmarktfondsen zijn daarom populair onder beleggers die op zoek zijn naar een veilige manier om hun geld te beleggen en toch een bepaald rendement te behalen. 

Opbrengsten van beleggen in geldmarktfondsen

Beleggen in geldmarktfondsen kan op korte termijn een veilige en stabiele bron van inkomsten bieden. De opbrengsten van geldmarktfondsen kunnen bestaan uit rente-inkomsten die gegenereerd worden door het beleggen in korte termijn schuldpapieren met een laag risico. De opbrengsten van geldmarktfondsen zijn echter afhankelijk van de rentetarieven en kunnen fluctueren afhankelijk van de markt. 

Geldmarktfonds versus spaarrekening

Een geldmarktfonds geeft over het algemeen iets meer rendement dan een spaarrekening maar brengt ook wat meer risico’s met zich mee (waarover later meer). Hieronder een aantal belangrijke verschillen tussen een geldmarktfonds en een spaarrekening:

  • Geldmarktfondsen beleggen in kortlopende effecten zoals staatsobligaties, bedrijfsobligaties en kortlopende schuldbewijzen, terwijl spaarrekeningen voornamelijk gebruikt worden voor het opslaan van geld en slechts een laag rendement bieden.
  • Geldmarktfondsen kunnen fluctueren in waarde, terwijl spaarrekeningen gegarandeerde rente bieden.
  • Geldmarktfondsen zijn liquide en kunnen dagelijks worden verkocht, terwijl spaarrekeningen beperkt kunnen worden tot een bepaald aantal opnames in een bepaalde periode.

Geldmarktfonds versus obligatiefonds

Een obligatiefonds is een beleggingsfonds dat belegt in een portefeuille van obligaties, uitgegeven door overheden, bedrijven of andere entiteiten. Doel hiervan is om een rendement te behalen door het ontvangen van rente op de obligaties en eventuele waardestijging van de obligaties.

Geldmarktfondsen zijn beleggingsfondsen die beleggen in kortlopende schuldtitels met een hoge kredietwaardigheid. Doel is om een laag risico te behalen met een laag rendement. Obligatiefondsen bieden op lange termijn een hoger rendement, maar met een hoger risico dan geldmarktfondsen.

Welk fonds geschikt is voor jouw beleggingsdoelen, hangt af van jouw persoonlijke risicoprofiel en beleggingshorizon. Wie weinig risico wil lopen, kan beter kiezen voor een geldmarktfonds. Wie een hoger rendement wil nastreven op lange termijn, kan beter kiezen voor een obligatiefonds, mits je bereid bent om meer risico te lopen.

Het is belangrijk om goed te kijken naar de kosten die verbonden zijn aan het fonds en hoe het presteert ten opzichte van vergelijkbare fondsen. Het is altijd verstandig om advies te vragen aan een financiële adviseur voordat je een keuze maakt.

Invloed van de economie op geldmarktfondsen

Als je wil beleggen in een geldmarktfonds, moet je op de volgende factoren letten:

Invloed van rentestanden op geldmarktfondsen

Rentestanden hebben een directe invloed op de opbrengst van geldmarktfondsen. Wanneer de rentestanden stijgen, zal ook de opbrengst van geldmarktfondsen stijgen. Dit komt doordat veel geldmarktfondsen staatsobligaties en kortlopende bedrijfsobligaties aankopen, waarvan de rentetarieven stijgen als de marktrente stijgt. Aan de andere kant, wanneer de rentestanden dalen, kan dit leiden tot lagere opbrengsten voor geldmarktfondsen.

Invloed van inflatie op geldmarktfondsen

Inflatie kan ook invloed hebben op de opbrengsten van geldmarktfondsen. Als de inflatie stijgt, kan dit leiden tot hogere rentetarieven, wat betekent dat geldmarktfondsen hogere opbrengsten kunnen behalen. Aan de andere kant, als de inflatie hoog blijft en geldmarktfondsen geen rendement op deze inflatie kunnen behalen, kan dit leiden tot lagere opbrengsten voor beleggers.

Geldmarktfondsen in economische recessie

Tijdens een economische recessie kunnen geldmarktfondsen ook worden beïnvloed. Wanneer de economie traag is en beleggers weinig risico willen nemen, kunnen geldmarktfondsen aantrekkelijk zijn vanwege hun relatieve stabiliteit en lage risico. Het kan echter ook leiden tot een daling van de opbrengst, aangezien de vraag naar kortlopende obligaties en schatkistpapier kan toenemen, wat nadelig kan uitpakken voor de fondsen. Het kan ook de mogelijkheid verminderen om nieuwe obligaties aan te kopen met aantrekkelijke rentetarieven, wat tot lagere opbrengsten kan leiden. 

Gratis aandeel; bij deze brokers krijg je het
Wil jij weten waar je een gratis aandeel kan krijgen? Klik dan op de afbeelding!

Risicobeheer in geldmarktfondsen

Risico beheer in geldmarktfondsen wordt beheerst door de beleggingsstrategie die door het fonds wordt gevolgd, evenals de interne risicobeheersings- en controlesystemen die door het fonds zijn opgezet. Geldmarktfondsen zijn gericht op het bieden van hoge liquiditeit, stabiliteit van kapitaal en rendementen die in lijn liggen met de korte termijn rentevoeten. Om deze doelstellingen te bereiken, beleggen geldmarktfondsen hoofdzakelijk in kortlopende schuldinstrumenten met een hoog kredietwaardigheidsniveau, zoals schatkistpapier, commerciële papier en certificaten van deposito’s.

Om de risico’s te minimaliseren, staan geldmarktfondsen onder toezicht van bepaalde regelgevende instanties, zoals de Securities and Exchange Commission (SEC) in de Verenigde Staten en de AFM in Nederland. Deze regelgevende instanties stellen verschillende vereisten vast voor geldmarktfondsen, zoals het onderhouden van een bepaald niveau van liquiditeit en het minimaliseren van blootstelling aan kredietrisico door bepaalde richtlijnen te stellen voor de kwaliteit en diversificatie van de portefeuille. Verder worden geldmarktfondsen ook verplicht om regelmatig rapportage en transparantie te verstrekken zodat beleggers inzicht hebben in de portefeuille en de risico’s.

Risicoanalyse van geldmarktfondsen gaat in het bijzonder om verschillende soorten risico’s die mogelijk van invloed kunnen zijn op de prestaties van het fonds. Het belangrijkste risico is het kredietrisico, wat verwijst naar de mogelijkheid van wanbetaling door een uitgevend instituut. Andere risico’s zijn onder meer het liquiditeitsrisico, wat verwijst naar de mogelijkheid dat het fonds niet in staat is om zijn beleggingen snel te verkopen, en renterisico, wat verwijst naar de mogelijkheid dat de rentevoeten stijgen waardoor de koers van de onderliggende beleggingen van het fonds daalt.
Om deze risico’s te verminderen, is het belangrijk om een goede portefeuille diversificatie en beleggingsselectie te implementeren en de kwaliteit en liquiditeit van de beleggingen in ogenschouw te nemen.

Kosten van geldmarktfondsen

Er zijn verschillende soorten beheerkosten bij geldmarktfondsen:

  1. Management fee: de vergoeding voor het beheer van het geldmarktfonds
  2. Administratiekosten: kosten voor administratieve werkzaamheden
  3. Transactiekosten: kosten voor het uitvoeren van transacties in het fonds
  4. Marketingkosten: kosten voor het promoten en aantrekken van nieuwe beleggers

Het is dus sterk vergelijkbaar als de kostenstructuur van een ETF (we noemen het niet voor niets een fonds!).

Hoogte van beheerkosten bij geldmarktfondsen

De beheerkosten van geldmarktfondsen variëren afhankelijk van het fonds en de beheerder. Over het algemeen liggen de kosten tussen de 0,5% en 1,5% per jaar van het belegde vermogen. Sommige fondsen hebben echter hogere kosten, dus het is belangrijk om de verschillende fondsen te vergelijken voordat je denkt aan een belegging in een geldmarktfonds.

 

Conclusie

Een geldmarktfonds is een beleggingsinstrument dat investeert in kortlopende, laagrisicovolle geldmarktinstrumenten. Hoewel het minder bekend is geworden, biedt het nog steeds een veilige manier om rendement te behalen. Het is belangrijk om de verschillen met spaarrekeningen te begrijpen en de risico’s en rendementen zorgvuldig af te wegen. Raadpleeg altijd een financieel adviseur voordat je een keuze maakt. De invloed van rente, inflatie en economische omstandigheden op geldmarktfondsen moet ook in overweging worden genomen. Risicobeheer, kosten en opbrengsten spelen een rol bij het beleggen in geldmarktfondsen.

1 gedachte over “Wat is een geldmarktfonds (money market fund)?”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *