Kunnen aandelen splitsen Aandelensplitsing uitgelegd!

Aandelensplitsing: hoe kunnen aandelen splitsen?

Een aandelensplitsing, ook wel een stock split genoemd, is wanneer een bedrijf ervoor kiest om zijn beursgenoteerde aandelen op te splitsen in meerdere delen. Het is wanneer de nominale waarde van een aandeel wordt opgesplitst in meerdere delen. Er valt echter veel meer te vertellen over een aandelen splitsing, dus lees zeker verder!

Een aandelensplitsing is een bedrijfsactie waarbij de bestaande aandelen van een onderneming in meerdere aandelen worden verdeeld. Het kernidee achter deze bedrijfsactie is de nominale waarde van elk individueel aandeel te verminderen en tegelijkertijd het totale aantal uitstaande aandelen te verhogen. Dit betekent dat één aandeel na een bepaalde factor wordt verdeeld in meerdere aandelen, waardoor het totale aantal op de markt beschikbare aandelen toeneemt. 

De nominale waarde blijft tijdens dit proces ongewijzigd, maar de aandelensplitsing verandert de waarde ervan door deze te verlagen om ze toegankelijker te maken voor beleggers. Na een aandelensplitsing worden de nieuwe aandelen proportioneel verdeeld onder de bestaande aandeelhouders, zonder extra kosten voor hen. Door de waarde te veranderen en meer aandelen te creëren, kunnen bedrijven de liquiditeit vergroten, waardoor potentiële beleggers zich gemakkelijker kunnen inkopen tegen lagere prijzen. Uiteindelijk verandert een aandelensplitsing zowel de hoeveelheid als de waarde van de aangeboden aandelen zonder dat de algemene financiële positie van de onderneming wordt aangetast.

Een voorbeeld van een aandelensplitsing

Een voorbeeld van een aandelensplitsing is het bedrijf Tesla dat een splitsing van aandelen aankondigde in 2022 van 3 op 1. Dan krijgen beleggers met een factor 3 aan aandelen en wordt de koers van de aandelen met diezelfde factor verlaagd. Dus wordt de nominale waarde met een factor 3 verlaagd en je krijgt voor elk aandeel, 3 aandelen terug. Het aantal aandelen van een bedrijf wordt hiermee 3x zo groot, maar de waarde per aandeel wordt 3x verlaagd, waardoor de totale beurswaarde hetzelfde blijft. Ook blijft de verdeling in aandelen hetzelfde onder de beleggers.

Aandelensplitsing of stock split uitgelegd

Is een aandelensplitsing hetzelfde als verwatering?

Een aandelensplitsing is niet hetzelfde als een verwatering van de aandelen. Bij verwatering worden er méér aandelen uitgegeven en blijven de oude aandelen bestaan. Verwatering is een manier voor het bedrijf om meer geld op te halen maar tegelijkertijd komt het vaak voor dat de totale waarde van het bedrijf daalt (omdat er meer aandelen zijn uitgegeven). Bij een aandelensplitsing treedt geen verwatering op, omdat er geen extra aandelen worden uitgegeven. Het totale nominale aandelenkapitaal blijft hetzelfde.

Wat is een omgekeerde aandelensplitsing (reverse stock split)?

Een omgekeerde aandelensplitsing, ook wel reverse stock split genoemd, werkt precies andersom. Er worden bijvoorbeeld 10 aandelen ingetrokken en 1 aandeel uitgegeven. Heb je bijvoorbeeld 100 aandelen ter waarde van €4,- per aandeel, dan worden die ingetrokken en krijg je 10 aandelen terug ter waarde van €40,- per aandeel. Net als bij een aandelensplitsing verandert de totale waarde niet. Een reverse split komt vaak voor bij aandelen met een lage waarde per aandeel, bijvoorbeeld €1,- per aandeel. Dit worden ook wel penny stocks genoemd en hebben regelmatig een slechte reputatie.

Te veel splitsingen of samenvoegingen is overigens ook slecht voor het imago van het bedrijf.

Hoe werkt een aandelensplitsing?

Als je aandelen bezit, kan het voorkomen dat de aandelen gesplitst of samengevoegd worden. Als het bedrijf dit wil uitvoeren, kondigt een bedrijf dat vooraf aan en legt dit voor besluitvorming voor bij een aandeelhoudersvergadering. Als de aanwezige aandeelhouders hiermee (met meerderheidsstemmen) instemmen gaan, gaat het management de aandelensplitsing uitvoeren. Het management publiceert de datum waarop de splitsing gaat plaatsvinden en geeft dit door aan de beurs waarop de handel in aandelen plaats vindt. Alle brokers die aangesloten zijn bij deze beurs krijgen vervolgens bericht om hun klanten te informeren.

Op de datum van de aandelensplitsing of -samenvoeging wordt bij een broker, zoals DEGIRO, een ‘corporate action’ ingezet. De volgende beursdag zie je het nieuwe aantal aandelen in jouw portefeuille staan. Er is altijd een statutenwijziging nodig van het bedrijf om deze actie uit te laten voeren.

Beleggingsportefeuille
In de beleggingsportefeuille kun je makkelijk een stocksplit registreren!

En de ‘oude aandelen’ bij een aandelensplitsing?

Door de statutenwijziging zijn er geen oude aandelen meer. Die worden ‘weggegooid’ en zijn niets meer waard.

Waarom splitsen bedrijven hun aandelen?

Elk aandeel op de beurs heeft zijn eigen beurskoers. Er zijn bijvoorbeeld aandelen met een waarde van meer dan $1.000,-! Met zo’n waarde is het voor een particuliere belegger lastig om te beleggen in het bedrijf. Met een aandelensplitsing van bijvoorbeeld 10, zijn aandelen opeens wel betaalbaar voor kleine beleggers. Als de aandelensplitsing is gebeurd, kan de vraag naar het aandeel toenemen, de verhandelbaarheid van het aandeel stijgt. Door de verhandelbaarheid te vergroten, stijgt het volume en dat kan de lagere koers een duwtje in de rug geven naar een hogere beurskoers (en daar worden we blij van). Dit is vaak een korte termijn effect want de totale beurswaarde na een aandelensplitsing blijft gelijk.

Welke invloed heeft een splitsing op de aandelenkoers?

De wetenschap heeft de invloed van een splitsing van het aandeel goed gemeten. Omdat het bovenstaande effect breed bekend is, stijgt vaak de koers al voordat de aandelensplitsing gebeurt. Veel beleggers kopen alvast het aandeel omdat ze anticiperen op een hogere verhandelbaarheid waardoor de waarde van de aandelen al stijgt. Dit effect loopt vervolgens weer uit de koers tot de aandelensplitsing plaats vindt. Ook na de aandelensplitsing is het effect van een hogere beurskoers vaak maar tijdelijk.

Hoe kan ik zelf profiteren van Aandelensplitsingen?

De waarde van het aandelenbezit blijft hetzelfde. En omdat het bedrijf zelf bepaalt of ze de aandelen willen splitsen, is het lastig om dat vooraf te bepalen. Meestal ben je dus te laat met kopen om van dit tijdelijke effect te profiteren. Uiteindelijk bepaalt op de lange termijn de winsten, kasstromen en de winstmarges de beurskoers. 

Zijn aandelensplitsingen tegenwoordig eigenlijk nog wel nodig?

Steeds meer brokers, zoals mijn broker eToro, bieden ook de mogelijkheid om een fractional share te kopen. Dan koop je bijvoorbeeld 0,5 aandeel. Omdat je een klein deel kan kopen, is het voor bedrijven telkens minder aantrekkelijk om een aandelensplitsing uit te voeren. Het kost namelijk best veel tijd, omdat bijvoorbeeld een statutenwijziging verplicht is. Bovendien wordt de waarde van het aandeel niet hoger. Aan de andere kant zijn er nog wel genoeg brokers die geen fractional shares aanbieden en dan biedt een lagere beurskoers meer potentiële beleggers een kans om het aandeel te kopen.

Berkshire Hathaway: twee categorieën

Naast aandelensplitsing en aandelensamenvoeging, is er nog een derde categorie, namelijk een klein deel van de aandelen opsplitsen. Dit is bijvoorbeeld bij het bedrijf Berkshire Hathaway. Hierbij kosten de preferente aandelen zo’n $475.000,- en de gewone aandelen zo’n $316,- per aandeel. Een flink verschil! De preferente aandelen zijn nooit gesplitst terwijl de gewone aandelen meermaals zijn gesplitst. Preferente aandelen hebben als voordeel dat je bijvoorbeeld voorrang krijgt bij een dividenduitkering maar als nominale waarde van het bedrijf stijgt, stijgen beide type aandelen met hetzelfde percentage.

Ook het bedrijf Alphabet (Google) heeft 2 type aandelen die verhandeld worden op de beurs. En het bedrijf Meta Platforms heeft speciale aandelen voor de oprichter zodat hij altijd het stemrecht behoudt in het bedrijf.

Conclusie: is een aandelensplitsing goed of slecht?

Op de korte termijn heeft een aandelensplitsing effect op de koers van het aandeel. Dit is vooral een maand lang na de aankondiging en in de weken rond de splitsingsdatum. Op de korte termijn kun je dus zeker profiteren maar het is lastig om dit vooraf in te schatten. Dat maakt het lastig om hierop te speculeren. Uiteindelijk zijn de winsten, kasstromen en winstmarges veel belangrijker voor de beurskoers dan het transactievolume.

2 gedachten over “Aandelensplitsing: hoe kunnen aandelen splitsen?”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *