PE ratio uitgelegd

PE ratio uitgelegd – wat is de PE ratio?

Als je (goed) wilt beleggen, ontkom je er niet aan om ook in de cijfers te duiken. In deze serie duiken we in een aantal indicatoren die belangrijk zijn om de waarde van een aandeel beter te bekijken. We gaan hier voorbij aan het story-stock principe en kijken puur naar de cijfers. Deze keer kijken we naar de P/E ratio (pe ratio).

P/E ratio staat voor price-to-earnings ratio. Het komt ook vaak voor dat men het schrijft als pe ratio (en dat doe ik ook vanaf nu). Vertalen we dit naar het Nederlands dan is het de koerswinstverhouding ofwel de kw-verhouding. En als je deze vertaling hebt gezien is het niet meer zo spannend om te weten dat de pe ratio de verhouding is tussen de koers (of prijs) van het aandeel en de winst die het bedrijf maakt per aandeel. De pe ratio is een simpele, effectieve en krachtige indicator voor de waarde van het een bedrijf ten opzichte van de prijs van het aandeel. Deze ratio wordt erg veel gebruikt en behoort tot de basiskennis voor elke fundamentele belegger.

Wanneer is de pe ratio niet van toepassing?

De pe ratio is helaas niet op elk aandeel van toepassing. Niet elk bedrijf maakt winst en de pe ratio is dus alleen van toepassing als een bedrijf winst maakt. Daarmee is deze ratio minder bruikbaar voor startende, vaak verliesgevende bedrijven. Je kunt echter wel vooruit (in de toekomst) rekenen met een pe ratio. Daarover later meer. Voor de rest is de pe ratio op elk bedrijf van toepassing.

Hoe bereken je de pe ratio?

Je berekent de pe ratio door de waarde van het aandeel te delen door de winst per aandeel (earnings per share = EPS). Als we bijvoorbeeld het aandeel Apple erbij pakken, zien we op Yahoo, dat de (diluted) EPS 3,69 is. Er wordt dus per aandeel $3,69 dollar verdiend. De prijs van 1 aandeel Apple is op dit moment $131,84. Delen we dus 131,84 door 3,69 dan krijgen we een pe ratio van 35,73. Je betaalt dus voor Apple ruim 35x de winst per aandeel.

Basic EPS en Diluted EPS

Bij de berekening van de pe ratio heb je dus de earnings per share (EPS) nodig. De EPS kom je soms in verschillende varianten tegen namelijk de basic-versie en de diluted-versie (=verwaterd). Bij de diluted-versie worden ook de aandelen meegenomen die in het betreffende jaar zijn uitgegeven. Hoe meer aandelen er zijn, hoe lager de EPS. De diluted-versie geeft dus een betrouwbaarder beeld dan de basic-versie. De EPS wordt trouwens berekend door de winst te delen door het aantal uitstaande aandelen.

De forward pe ratio

Met de forward pe ratio wordt het al interessanter. Deze is gebaseerd op de verwachte winst over 1 jaar in de toekomst. Maakt het bedrijf volgend jaar méér winst? Dan is de forward pe ratio lager dan de huidige pe ratio. Dat is goed! Is de forward pe ratio lager dan de huidige pe ratio? Dan verwachten analisten dat er volgend jaar minder winst wordt gemaakt, zoals je hier bij Walmart kunt zien. Dit hoeft op zich niet altijd slecht te zijn. In het geval van Walmart hebben zij door coronacrisis in 2020 een heel goed jaar gedraaid. Een ander voorbeeld is Apple met een pe ratio van 35,76 en een forward pe ratio heeft van 28,17. Analisten gaan er dus vanuit dat de winst bij Apple flink toeneemt. 

Aandachtspuntje hierbij is dat dit een verwachte pe ratio is over 1 jaar. Die verwachting wordt niet altijd waargemaakt (en soms zelfs overtroffen).

De pe growth ratio

De price to earnings growth (PEG) ratio gaat verder in op de groei en is een andere variant op de forward pe ratio. Het meet de relatie tussen de groei van het bedrijf en de winst per aandeel. Het stelt beleggers in staat om écht te kijken of een bedrijf overgewaardeerd is omdat het dus ook kijkt naar de groei. Bij de PEG ratio heb je 2 varianten namelijk de ‘trailing’ en de ‘forward’ bij de trailing wordt gekeken naar de groei uit het verleden en wordt die geprojecteerd op de toekomst (dat is dus een aanname vanuit het verleden). De forward variant wordt er alleen gebruik gemaakt van de verwachte groei. 

Een PEG ratio van 1 of kleiner wordt over het algemeen beschouwd als behoorlijk goed. Groter dan 1 kan worden beschouwd als een overwaardering.

Een normale pe ratio is verschillend per sector

De pe ratio is bij elk bedrijf weer anders. Vaak is het interessant om de pe ratio van verschillende bedrijven te vergelijken met elkaar. Hierbij moet je wel dezelfde type bedrijven met elkaar vergelijken. Met type bedrijven bedoel ik zowel de sector als de fase waarin het bedrijf zit.

Met sector bedoel ik bijvoorbeeld de supermarkten. Vergelijk dus Ahold-Delhaize met Walmart, Kroger, Weis Markets, Carrefour, Best Buy en Target. En niet met Apple. 

Aan de andere kant moet je oog houden voor de fase waarin het bedrijf zit. Een startend groeiend bedrijf (als die winst maakt) heeft vaak een hoge pe ratio. Het is daarom niet geheel eerlijk om dan te vergelijken met een volwassen, dividendbetaling reus. Zo heeft het geen zin om Beyond Meat te vergelijken met Unilever, terwijl zij wel allebei werkzaam zijn in de voedingsmiddelenindustrie. Een vergelijking tussen Beyond Meat en Tattooed Chef zou eerlijker zijn op basis van de sector én de fase waarin het bedrijf zich bevindt. 

Daarnaast kun je het bedrijf ook tegen de meetlat leggen van de totale sector (in plaats van alleen met een bedrijf in dezelfde sector).

Wat is een hoge of lage pe ratio?

Uiteindelijk draait het allemaal om de winst die een bedrijf kan maken en kijken beleggers naar de toekomst. Die combinatie is mooi verpakt in de pe ratio. Om hierop in te gaan, moeten we eerst bepalen wat ‘normaal’ is. Over het algemeen een pe ratio tussen 10 en 20 acceptabel. 

Een ‘normale’ pe ratio is dus per sector verschillend. In de techsector is een pe ratio van 30 erg normaal, terwijl dit in de voedingsmiddelenindustrie erg hoog zou zijn. Meestal houdt dit verband met de winstmarges (het procentuele verschil tussen omzet en kosten) die gemaakt worden. Hoe lager het winstmarge gemiddeld in de sector, hoe lager de pe ratio vaak.

Wanneer is het te hoog?

Om het volgende uit te kunnen leggen, moet je eerst weten hoe de cyclus van een bedrijf in elkaar zit. Een bedrijf wordt opgericht en op dat moment maakt het vaak nog geen winst. Het bedrijf blijft groeien en groeien en gaat op een gegeven moment winst maken. Vaak is het bedrijf nog niet superefficiënt en heeft het nog niet de gewenste marktpositie. De groei gaat voor en het bedrijf zal proberen een grotere marktpositie te veroveren. Dit gaat ten koste van de winst. Naarmate het bedrijf ouder wordt, wordt winst maken steeds belangrijker en neemt de groei af omdat het de gewenste marktpositie is bereikt of omdat de concurrentie te groot wordt.

Als de groei van een bedrijf fors is, heeft het bedrijf waarschijnlijk ook een hoge pe ratio. Beleggers kijken namelijk vooruit en kopen met het oog op de toekomst aandelen. Het is dus nu niet erg als een bedrijf overgewaardeerd is, zolang het maar een sterke groei laat zien. Stel een bedrijf heeft nu een pe ratio van 80. Dat is behoorlijk hoog. Het bedrijf geeft aan dat het volgend jaar 2x zoveel winst gaat maken en geeft aan dat deze winstgroei houdbaar is. Dan wordt de pe ratio 40 in het volgend jaar (bij een gelijkblijvende koers). 

Als het bedrijf daarna weer beloofd (en de verwachting waarmaakt), om dat jaar erop wéér de winst te verdubbelen, zit je op een pe ratio van 20 en (afhankelijk van de sector) is dat een prima pe ratio. En als je dan bedenkt dat je als belegger een bedrijf hebt gekocht, dat de markt over 2 jaar domineert en tegen die tijd een pe ratio heeft van 20, dan zou dat nu een goede belegging kunnen zijn. Want na 2 jaar heeft het bedrijf natuurlijk weer een groeiverwachting en dan kan het aandeel daarop gewaardeerd worden (en zal het gaan stijgen). Houdt er wel rekening mee dat verwachtingen niet altijd waargemaakt worden. Resultaten kunnen dus tegenvallen terwijl beleggers wel zijn ingestapt in een duur aandeel met de verwachting dat het over 2 of 3 jaar goedkoop zou moeten zijn.

Een pe ratio kan ook te hoog zijn als er een jaar tussen zit waarin de winst erg tegenvalt. Denk aan het afbetalen van slachtoffers in een rechtszaak (Bayer), het betalen van een boete omdat je de wet hebt overtreden (Google, Facebook, ING, ABN-AMRO) of een crisisjaar waardoor je vliegtuigen aan de grond moet houden en überhaupt geen omzet kan maken (KLM, Delta Airlines, TUI). Ook hierbij is het dus belangrijk om te kijken naar de verwachtingen in de toekomst. 

Wanneer is een pe ratio te laag?

Als een bedrijf eenmaal volwassen is en elk jaar een kleine winstgroei van bijvoorbeeld 3% laat zien, heeft het een lage pe ratio. Dan wordt het eigenlijk gewaardeerd voor wat het nu waard is. Uiteindelijk zullen alle bedrijven deze richting opgaan want oneindige groei bestaat niet. Sectoren met een lage pe ratio zijn voedingsmiddelenindustrie, supermarkten, autobouwers, telecom, verzekeraars, banken en utiliteit. 

Een te lage pe ratio (in vergelijking met vergelijkbare bedrijven) kan duiden op een lage verwachting van beleggers. Of dat het bedrijf zelfs in de toekomst verlies gaat maken, of omdat het marktpositie verliest. Vaar dus niet blind op een lage pe ratio, waarschijnlijk is er wat meer aan de hand en doe dus je onderzoek.

Wat is dan beter?

Over het algemeen is het beter om aandelen te kopen met een lage pe ratio dan met een hoge pe ratio. Puur om het feit dat je dan minder betaalt voor elke euro aan winst. Ook is gebleken uit onderzoek (james o’shaughnessy – What works on Wall Street), dat de 10% aandelen met de laagste pe ratio het veel en veel beter doen dan de 10% aandelen met de hoogste pe ratio van de Amerikaanse markt. Sterker nog; die 10% van de aandelen met de laagste pe ratio doet het zelfs beter dan het marktgemiddelde.

De nadelen van het gebruik van de pe ratio

Beleggen is kijken naar het groter plaatje en dus ook naar meer dan alleen de pe ratio. Dat komt omdat de pe ratio zeker niet heilig is. Allereerst omdat een waardering aan de hand van de pe ratio erg lastig is als het bedrijf geen winst maakt of zelfs verlies maakt.

Ten tweede draait het bij deze ratio vooral om de winst en de winst is erg beïnvloedbaar. Zo kan een bedrijf extra veel investeringen hebben gedaan, waardoor de algehele winst daalt, of juist een eenmalige eenmalige klapper hebben gemaakt (bijvoorbeeld een bedrijfsonderdeel verkocht), waardoor juist de winst enorm is toegenomen (eenmalig). 

De pe ratio is daarom een interessante ratio maar niet de enige die je moet onderzoeken.

Bovendien zegt een pe ratio an sich niet zoveel. Deze moet altijd vergeleken worden met andere vergelijkbare bedrijven.

Het is fijn om een artikel te lezen, maar soms wil je gewoon lui op de bank een video kunnen kijken. Dit is een interessante video die ik heb gevonden op YouTube: 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *