profit margin winstmarge

Wat is de profit margin van een bedrijf? Winstmarge

Wanneer je kijkt naar de cijfers van een bedrijf, kijk je vaak naar de verhouding hiervan. Bijvoorbeeld het verschil tussen de omzet en de kosten. In dit artikel gaan we kijken naar de Operating Margin, de Net Profit Margin en de EBITDA Margin.


ps. ik gebruik de Engelstalige benamingen omdat veel onderzoek wordt gedaan op Engelstalige websites.

Operating Margin meet hoeveel winst (earnings) er gemaakt wordt op de omzet (sales) na aftrek van de variabele kosten voor productie. Variabele kosten zijn bijvoorbeeld arbeidsloon en materiaal inkoop. Betaalde belasting of financieringskosten zijn hierbij niet meegerekend. Je berekent dit door het bedrijfsresultaat (operating income) te delen door de netto omzet (net sales). Vaak wordt dit getal ook uitgedrukt in een percentage en hoe hoger het getal, hoe beter. Dit betekent namelijk dat de omzet dicht tegen de winst aanzit (en er dus weinig kosten worden gemaakt). 

Het vertegenwoordigt dus de per-sale basis na aftrek van variabele kosten maar voor rentelasten en belasting (EBIT = earnings before interest and taxes). Het is dus een makkelijke methode om de efficiëntie van dezelfde type bedrijven met elkaar te vergelijken.

Tip: je kunt dit natuurlijk zelf berekenen door de jaarverslagen erbij te pakken maar met een stockscreener kun je het vaak al direct zien.

Profit Margin

De Profit Margin wordt ook wel de Net Margin genoemd. Net staat voor netto en het gaat er dus om wat je overhoudt. Het is dus de verhouding tussen de winst (earnings) en de totale omzet (revenue). Ook hierbij geldt; hoe hoger hoe beter maar dit zal altijd lager zijn dan de Operating Margin. Het grote verschil tussen de Profit Margin en de Operating Margin is dat de Profit Margin wél rekening houdt rentelasten en belasting. 

Het is lastig te vergelijken welke indicator ‘beter’ is. Operating Margin zegt meer over de efficiëntie en Profit Margin meer iets over de gezondheid van het bedrijf. Het is in ieder geval interessant om te kijken naar de groei van de omzet (revenue) en of het management het voor elkaar krijgt om minder kosten te maken doordat de Profit Margin gehandhaafd blijft (of misschien zelfs beter wordt door synergievoordelen). 

Soms kom je ook Gross Profit Margin tegen. Hierbij wordt alleen rekening gehouden met de winst na aftrek van de directe kosten om deze omzet te generen. Denk hierbij aan productiemiddelen en arbeid maar niet aan huur, energie en inhuurkrachten. Ik vind dit niet een sterke indicator aangezien niet altijd duidelijk is wat hieronder valt.

EBITDA Margin

Als laatste hebben we de EBITDA Margin. EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Het is dé maatstaf voor de brutowinst met aftrek van overheadkosten. In het Nederlands zou de vertaling zijn Inkomsten voor aftrek van rentelasten, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. Het is dus vergelijkbaar met de operationele winst zonder dat hier de kosten van afschrijvingen en financiering inzitten. Het is dus de waardering van een onderneming inclusief de schulden. 

Het EBITDA Margin is de EBITDA afgezet tegen de omzet (revenue) van het bedrijf. Hiermee komen de échte prestaties van het bedrijf naar voren en wordt daarom vaak gebruikt. Deze indicator is ook erg populair omdat het lastig is voor bedrijven om deze te beïnvloeden en dus kan deze indicator goed gebruikt worden om bedrijven met elkaar te vergelijken. Er wordt puur gekeken naar operationele winstgevendheid en cashflow.

Welke Margin indicator gebruik je wanneer?

In principe kun je alledrie altijd toepassen. Maar de EBITDA Margin is vaak beter bij bedrijven die nog flink groeien en daardoor sterk wisselende resultaten kunnen hebben. Is het bedrijf wat stabieler en is de (sterke) groei er een beetje uit? Dan is de verhouding Profit Margin en Operating Margin interessanter. Het zijn in ieder geval allemaal indicatoren die het mogelijk maken om soortgelijke bedrijven met elkaar te vergelijken. 

Het is fijn om een artikel te lezen, maar soms wil je gewoon lui op de bank een video kunnen kijken. Dit is een interessante video die ik heb gevonden op YouTube: 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *